Od Zwyczajnego Walnego Zebrania, na którym 208 członków wybrało nowy Zarząd, minęły prawie trzy tygodnie. Teraz korzystam z okazji, aby napisać do członków „Polonii” w tym, co stanie się regularnym komunikatem, który podsumowuje osiągnięcia minionego miesiąca i nakreśla aspiracje na nadchodzący miesiąc.

Serdecznie dziękuję odchodzącemu Zarządowi za ogrom pasji i zaangażowania, które włożyli w intensywną pięciomiesięczną, wytężoną pracę od wyboru w kwietniu 2021 roku. Ich wspólne osiągnięcia w tak krótkim czasie są naprawdę niezwykłe i na pewno stawiają „Polonię” na bardzo solidnej drodze do bezpieczeństwa finansowego. Niemniej jednak nadal mamy $70,000 do spłacenia SPK Australia, więc apeluję o nieustanną hojność i wsparcie.

Przyjmując rolę Prezesa „Polonii” i wiele związanych z tym obowiązków, powtórzyłem przysięgę harcerską, którą złożyłem ponad 50 lat temu: “Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym prawu harcerskiego” do której dodałem “Obiecuję godnie słuzyć Stowarzyszeniu Polaków w Queensland broniąc jego statut”.

Nowo wybrany Zarząd spotkał się już dwukrotnie od czasu ZWZ i cieszę się na współpracę z każdym członkiem. Poniżej podaję ich nazwiska i role, a także krótki opis ich obowiązków, abyście Państwo mogli zapoznać się z zespołem.

Prezes: Henryk Kurylewski (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) – do obowiązków należy prowadzenie Zarządu; prowadzenie planowania strategicznego; prowadzenie przeglądu Statutu; zarządzanie dokumentacją kontraktową; przewodniczenie spotkaniom; reprezentowanie Stowarzyszenia na wszelkich imprezach.

Wiceprezes: Paweł Krawczyński (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) – do obowiązków należy nadzór nad zgodnością i zarządzaniem ryzykiem; zarządzanie aktywami; Koordynacja IT i strona internetowa; zastępowanie Prezesa w razie potrzeby.

Sekretarz: Eliza Hess (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) – do obowiązków należy sporządzanie i prowadzenie korespondencji w imieniu stowarzyszenia; prowadzenie dokumentacji stowarzyszenia; opracowywanie i przegląd polityk i procedur; organizowanie spotkań i sporządzanie protokołów.

Skarbnik: Jason Mordacz (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) – do obowiązków należy prowadzenie i prowadzenie rejestru majątku stowarzyszenia; dokumentowanie wszystkich dokonanych płatności, w tym paragonów, faktur i oświadczeń; zatwierdzanie, ratyfikowanie i śledzenie wszystkich dokonanych płatności.

Członek Komitetu: Chris Dutkowski (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) Koordynator ds. mediów, marketingu i publikacji – odpowiada za zarządzanie treściami w mediach społecznościowych (m.in. Facebook i strona internetowa); nadzorowanie wszelkich działań marketingowych, promocyjnych i publikacji (w tym Biuletynu); koordynowanie niezbędnych oznakowań obiektów i materiałów promocyjnych marketingowych.

Członek Komitetu: Ala Tabor (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) Koordynatorka Planowania Wydarzeń i Kultury – do obowiązków należy zarządzanie wynajmem lokali Polonia; planowanie i nadzorowanie wydarzeń społecznych (Akademia 3.maja i Akademia 11.listopada, koncerty objazdowe); planowanie i nadzorowanie wszystkich funkcji (Zabawy, Dancingi & Markety).

Członek Komitetu: Agnieszka Kowal (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) Koordynatorka Społeczności Polskiej – odpowiada za współpracę z Koło Polek & Koło Seniora, Harcerstwo, Mały Brisbane, Obertas, Polska Szkoła, Wisła, Polacy na Gold Coast, Polacy na Sunshine Coast; ułatwianie i wspieranie ich inicjatyw.

Członek Komitetu: Robert Myszkowski (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) Koordynator Zakopanego – do obowiązków należy zarządzanie systemem wynajmu i rezerwacji miejsc w Zakopanem; przygotowanie potrzeb budżetowych; koordynowanie utrzymania terenu; nadzorowanie projektów podkomitetu Zakopanego.

W tej wstępnej komunikacji do członków chciałbym powiedzieć kilka słów o tym, czym jest „Polonia”, jaka jest jej wizja i misja oraz jakie są jej cele i priorytety. Uważam, że jest to ważne, aby członkowie mogli zrozumieć, jaki jest nasz wspólny cel i co kieruje naszymi działaniami.

Wspólna wizja przyszłości jest dla „Polonii” ważna, ponieważ zapewni skupienie i energię. W rzeczywistości cały pomysł „wspólnej wizji” będzie wydawał się abstrakcyjny i pozbawiony znaczenia, dopóki ludzie nie będą podekscytowani jakąś wizją, którą naprawdę chcą wspólnie zrealizować.

Kultura współpracy, w której wszyscy członkowie „Polonii” przyczyniają się do osiągania wspólnych celów, może prowadzić do bardziej efektywnych procesów decyzyjnych i lepszych wyników. Jako Prezes Stowarzyszenia wierzę, że mam do odegrania ważną rolę w rozwoju kultury współpracy, ponieważ autentyczne zaangażowanie we współpracę jest warunkiem koniecznym do powstania dobrze prosperującej społeczności.

W budowaniu społeczności najważniejsze jest to, w co społeczność wspólnie wierzy, a także to, co społeczność chce wspólnie osiągnąć. Ta „wspólnota umysłu” staje się głównym źródłem autorytetu dla tego, co ludzie robią jako społeczność i musi stać się sercem każdego wysiłku doskonalenia.

Czym jest „Polonia”?

„Polonia” to dom dla każdego Polaka, który stara się odbudować swoją tożsamość kulturową.

„Polonia” odpowiada przede wszystkim na potrzeby lokalnej społeczności polonijnej, ale także bez uprzedzeń cieszy się patronatem szerokiej publiczności.

Wizja

Nasza wizja przyszłości dla „Polonii” koncentruje się na tworzeniu ciepłego i przyjaznego centrum polonijnego, które będzie szanować i wzajemnie tolerować wszystkich, których intencje są rzeczywiście skoncentrowane na ciągłym rozwoju i pomyślności Stowarzyszenia.

Misja

Naszą obecną misją w „Polonii” jest promocja naszego polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez pielęgnowanie języka polskiego, polskich tradycji, wartości i zachowań etycznych.

Cele

 • budowanie świadomości tego, co „Polonia” ma do zaoferowania jako stowarzyszenie promujące i celebrujące polską kulturę, historię i język,
 • wykorzystanie rozgłosu i promocji w celu dostosowania wydarzeń polonijnych do życia społeczności i odwiedzających Brisbane oraz zainspirowania części tych osób do udziału w stowarzyszeniu w celu uzyskania unikalnego polskiego doświadczenia,
 • dzielić „Polonię” z szeroką grupą demograficzną pragnącą doświadczyć większej różnorodności kulturowej,
 • generowanie zaangażowania polskiej społeczności poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych, społecznościowych i innych,
 • motywowanie i inspirowanie szerszej społeczności australijskiej, w tym osób polskiego pochodzenia, które nie uczestniczą czynnie w polskiej społeczności,
 • ocena planowania sukcesji i jego implikacji dla przyszłości „Polonii”
 • rozwój przyszłych liderów wśród naszej polskiej młodzieży
 • integracja polskich liderów młodzieżowych w Zarządzie „Polonii”

Priorytety

 • budować zaufanie do obecnego Zarządu poprzez konsekwentne demonstrowanie przejrzystego zarządzania i zawsze bezinteresowne działanie w najlepszym interesie Polonii
 • stworzyć sprzyjające środowisko, które jest skuteczne w pierwszej kolejności i efektywne w drugiej
 • stabilność finansowa
 • systemy administracyjne organizujące wewnętrzne akta i dokumentację
 • jednolitość w naszej komunikacji ze społecznością polonijną i ogółem społeczeństwa
 • zwiększone członkostwo
 • większe zaangażowanie ze społecznością polonijną i ogółem społeczeństwa
 • rozwój i zaangażowanie podkomitetów oddelegowanych do zbadania kluczowych obszarów o krytycznym znaczeniu.

 

To jest nasz Dom Polski gdzie każdy Polak i każda Polka oraz przyjaciele polskiego narodu znajdzie bezpiecznego schronienia. Przekraczając ten próg, doświadczysz ciepłego i przyjaznego klubu polonijnego, który jest pełen szacunku i wzajemnej tolerancji dla wszystkich, których intencje są naprawdę skoncentrowane na ciągłym rozwoju i pomyślności Stowarzyszenia.

 

Henryk Kurylewski

Prezes

30.09.2021r

 

Aby być w pełni informowanym o tym, co dzieje się w „Polonii”, zachęcam do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej: www.polonia.org.au

oraz śledzenia naszej strony na Facebooku: https://www.facebook.com/polishclubmilton