Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia Polaków w Queensland „Polonia” Inc. obecni oraz reprezentowani przez proxy na ZWZ w niedzielę 12.09.2021 r. wybrali nowy Zarząd w następującym składzie:

 

Prezydium

Prezes: Henryk Kurylewski

Wiceprezes: Paweł Krawczyński

Sekretarka: Eliza Hess

Skarbnik: Jason Mordacz

 

Członkowie Zarządu

Krzysztof Dutkowski

Agnieszka Kowal

Robert Myszkowski

Ala Tabor

 

Komisja Rewizyjna

Ryszard Ciechanowski

Ula Daniels

Evelyn Jelliffe

Jock Ryngiel

 

Komisja Arbitrażowa

Alina Chojnacka

Beata Connors

Wiesława Dróżdż

Piotr Zieliński

 

Nowo wybrany Prezes podziękował ustępującemu Zarządowi za niestrudzoną, ciężką pracę w ciągu ostatnich pięciu miesięcy, gratulując wielu znaczących osiągnięć w tym intensywnym i krótkim okresie.