Ogłoszenie


Głosowanie w Brisbane w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP 2019 odbędzie sie 13 października 2019 w godz 7:00-21:00

Obywatele polscy przebywający poza granicami będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.


Poszukuje się 5 osoó do Komisji Wyborczej, która będzie się mieściła w Klubie Polskim w Milton, 10 Marie Street

Warunki:

  • Posiadanie aktualnego polskiego paszportu
  • Godziny pracy od 6:00 do 21:00
  • Data 13 października 2019
  • Wynagrodzenie $120
  • Zgłoszenia do końca września do kierownika klubu Jadwigi Bajan (07) 3369 2747