Konsulat Generalny RP w Sydney informuje, że najbliższy dyżur konsularny w Brisbane odbędzie się w Domu Polskim w Milton, 10 Marie Street, Milton 4064 QLD

 

Środa, 23 maja 2018, w godz. 12:00 – 17:00

Czwartek, 24 maja 2018, w godz. 09:00 – 17:00

Piątek, 25 maja 2018, w godz. 09:00 – 17:00

 

 

W trakcie dyżuru będą przyjmowane wyłącznie osoby zapisane na konkretna godzinę. Zapisy prowadzi Konsulat Generalny RP w Sydney, w poniedziałki w godz. 11:30 – 18:30 oraz od wtorku do piątku w godz. 9.30 – 16.30, pod numerem telefonu: 02 9363 9816. Pisemne zgłoszenie chęci zapisania się na dyżur można również wysłać e-mailem na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, zdjęć i opłat podane są na stronie http://www.sydney.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne_/sprawy_paszportowe/

 

UPRZEJMIE PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TYMI INFORMACJAMI.

 

 

PRZYPOMINAMY!

Osoby nieposiadające numeru PESEL muszą przedłożyć polskie odpisy dokumentów stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa), w przeciwnym wypadku nie będzie możliwe pobranie danych biometrycznych, a tym samym przyjęcie i rejestracja wniosku paszportowego.

Przypominamy też o konieczności rejestrowania w Polsce wszelkich zmian dotyczących danych osobowych i stanu cywilnego, które miały miejsce za granicą. Należy je zarejestrować przed złożeniem wniosku paszportowego.

 

Opłaty należy wnosić przelewem bezpośrednio na konto Konsulatu Generalnego RP w Sydney lub w postaci Money Order wystawionego na Polish Consulate in Sydney, zgodnie z Tabelą Opłat Konsularnych (osoby wnioskujące o przesłanie nowego paszportu pocztą powinny doliczyć do kosztów paszportu 15 AUD na koszty przesyłki)

(http://www.sydney.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne_/oplaty_konsularne/):

 

Commonwealth Bank

BSB: 062 124

Account: 1038 5948

SWIFT: CTBAAU2S

Account's holder: Polish Consulate in Sydney

 

Dowód wpłaty na konto konsulatu lub Money Order/Bank Cheque na właściwą kwotę, wystawiony na Polish Consulate in Sydney, musi być załączony do wniosku paszportowego w momencie jego składania.

Osoby umówione na spotkanie proszone są o przybycie 10 minut przed wyznaczoną godziną, w celu wypełnienia wniosku paszportowego.