Adres Domu Polskiego:

10 Marie Street,

4064 Milton QLD

Australia

Tel: (07) 3369 2747

Fax: (07) 3876 3977

Kontakt po godzinach pracy: 0412 122 209

 

From Address:
or Map