Prezydium:

Prezes: Eugeniusz Nazarewicz

Wiceprezes: Waldek Duda

Sekretarz: Janina Drążek

Skarbnik: Darek Koropatwa

 

Członkowie Zarządu:

Evelyn Jelliffe

Roman Kołakowski 

Jolanta Szymczyk

 

Adres Domu Polskiego:

10 Marie Street,

Milton QLD 4064

Australia

Tel: (07) 3369 2747

Fax: (07) 3876 3977

Kontakt po godzinach pracy: 0412 122 209

 

From Address:
or Map