Biuletyn jest wydawany przez Zarząd Stowarzyszenia Polaków “Polonia” w Queensland Inc.

 

Redakcja:

Redaktor naczelny Urszula Nadstazik
Rozmaitości  
Korekta  Basia H. Andrusiewicz
Fotografia Ryszard Federowicz
Publikacja Internetowa Andrzej Strzemieńczyk-Gołkowski