Biuletyn jest wydawany przez Zarząd Stowarzyszenia Polaków “Polonia” w Queensland Inc.

 

Redakcja:

Redaktor naczelny Henryk Kurylewski
Rozmaitości  
Korekta  
Fotografia Ryszard Federowicz
Publikacja Internetowa Andrzej Strzemieńczyk-Gołkowski